پکتینگارد pectinguard

راه های افزایش ماندگاری انگور

راه های افزایش ماندگاری انگور

ما در این مقاله سعی داریم که شما را با راه های افزایش ماندگاری انگور آشنا کنیم و به ترتیب مراحل لازم را توضیح دهیم و توصیه می شود اگر تمایل دارید که محصول صادراتی شما صحیح و سالم و بدون هیچ عیب و نقصی به مقصد برسد به مراحل توصیه شده عمل کنید و همچنین در مقاله های پیشین به صورت جامع در مورد فواید جاذب اتیلن در سردخانه هاوآثار مخرب اتیلن بر روی میوه و سبزیجات صحبت شده است.در ادامه با ما همراه باشید.

راه های افزایش ماندگاری انگور(مرحله اول)

روش صحیح برداشت

خوشـه انگـور بايـد از لحـاظ ظاهـري ماننـد شـكل و کیفیـت مناسـب باشـد. براي مثـال بزرگـي و يـا كوچكـي بيـش از حـد حبـه هـا و خوشـه هـا، يكنواختـي ابعـاد حبـه هـا، متراكـم و يـا تنـك بـودن خوشـه هـا، آثـار ظاهـري آفـات مختلـف، لكه دار بـودن حبـه هـا و بويـژه يكنواخنـي رنـگ خوشـه هـا و يـا يكدسـتي آنهـا ازلحـاظ مرغوبيـت محصـول، بازاريابـي و جلـب توجـه مشـتريان مهـم اسـت.

فرآینــد رســیدن انگــور پــس از برداشــت ادامــه پیــدا نمــی کنــد و رســیدن کامـل فقـط روی بوتـه امـکان پذیـر اسـت. بنابرایـن بایـد پـس از رسـیدن کامـل و رسـیدن بـه کیفیـت مطلـوب برداشـت شـود انگـور را بایـد در بهتریـن حالـت رسـیدگی برداشـت کـرد، زیـرا انگورهـای رسـیده در مقایســه بــا انــواع نــارس بــه بیمــاری و از دســت دادن آب مقــاوم ترنــد، تنفــس کمتـری دارنـد و دیرتـر نـرم مـی شـوند. برداشــت ميــوه بايــد صبــح زود و يــا عصــر، موقعــي كــه هــوا خنــك اســت انجـام گيـرد. از برداشـت انگورهـا در روزهـاي بارانـي و يـا خيلـي گـرم خـودداري شــود. عمــل برداشــت بايــد بــا چاقــو يــا قيچــي تيــز و بــا حداكثــر طــول دم خوشــه انجــام گيــرد.

راه های افزایش ماندگاری انگور (مرحله دوم)

بسته بندی مناسب و استفاده از ساچت نگهدارنده

ظـروف بسـته بنـدی نقـش بسـیار مهمـی در حفـظ کیفیـت انگـور در مـدت حمـل و نقـل و حتـی نگهـداری در سـردخانه دارد. مقاومـت ظـروف بسـته بنـدي بايـد بـه صورتـي باشـد كـه تـا حـدودي بتوانـد سـنگيني چنـد بسـته ديگـر را كـه روي آن قـرار مـي گيـرد تحمـل كنـد براي بسـته بندي بايد از جعبه هاي تازه و مقاوم اسـتفاده شـود. جعبه های كارتنی در شـرايط گرمسـيري و رطوبت نسـبي بالاي سـردخانه، بسـته هـاي قابـل اعتمادي نيسـتند.

در هنگام قرار دادن خوشه های انگور درون بسته بندی مناسب باید حتما در بسته بندی ها از ساچت جاذب اتیلن استفاده کرد،زیرا یکی از مهم ترین کاری که ساچت جاذب اتیلن انجام میدهد جذب رطوبت و جذب اتیلن تولید شده است که باعث می شود از عواملی مانند پوسیدگی،پیری ،له شدگی،تغییر رنگ،تغییر در طعم و…جلوگیری کند.به طور استاندارد تعداد3الی6 بسته ساچت اتیلن(که تعداد بسته ها بستگی به میزان رطوبت و اتیلن تولید شده است) باید در بسته ها به کار برده شود.

راه های افزایش ماندگاری انگور(مرحله سوم)

حمل و نقل

به منزله این که انگور میوه بسیار حساسی است و در برابر ضربه هیچ مقاومتی ندارد باید در تمامی مراحل به خصوص در زمینه حمل و نقل زیرا مدت زمان زیادی قرار است انگور ها در معرض رطوبت و دمای بالا باشند کاملا باید با احتیاط عمل کرد.زیرا هرگونه آسیب به انگور باعث عدم رضایت مشتری از محصول است.

یک راهکار بسیار ارزان و کاربردی وجود دارد که در هنگام حمل و نقل صادرکنندگان دیگر نیاز نیست که نگران آسیب رسیدن به محصول خود باشند آن هم استفاده از پرده های جاذب اتیلن است.نصب این پرده ها بسیار راحت است و نیاز به تخصص خاصی ندارد.پرده های جاذب اتیلن را در پنجره های تصفیه هوا در کانتینر های حمل و نقل نصب کنید و اطمینان داشته باشید با رعایت تمامی نکات گفته شده میتوانید رضایت مشتری خود را جلب کنید.

سخن آخر

برای خرید هریک از محصولات ساچت جاذب اتیلن و پرده های جاذب اتیلن که بسیار کاربردی هستند و باعث افزایش ماندگاری انگور م شوند،فقط کافی است به سایت ما مراجعه کنید.

شرکت فاتح بنیان سپیدار تنها تولید کننده مواد نانو جاذب اتیلن در ایران است که در سال۱۳۹۸شروع به فعالیت کرده است.محصولات این شرکت تحت برندpectinguard به بازار عرضه می شود. با استفاده از این محصولات می توانید میوه و سبزیجات خود را به دورترین نقاط جهان با کیفیت عالی ارسال کنید.

از اینکه تا انتهای مقاله با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. تیم پشتیبانی رایان تاو امیدوار است از مطالب و نکات گفته شده لذت برده باشید و مطالب برایتان مفید و کاربردی واقع شده باشند

تماس با ما

۰۹۱۰۸۹۰۸۸۰۵ساجدیان فرد

چقدر این مطلب براتون مفید بود؟

روی امتیاز مورد نظر از ۱ تا ۵ کلیک کنید.

میانگین امتیاز مخاطبین 4 / 5. تعداد رأی ها 2

امتیازدهی شما برای ما خیلی مهمه. در رشد ما تاثیر داشته باشید

1 دیدگاه دربارهٔ «راه های افزایش ماندگاری انگور»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
اسکرول به بالا