پکتینگارد pectinguard

کدو مسما Squash Soft Rind

کدو مسما

شاخص های بلوغ

کدو مسماها در مراحل مختلف بلوغ فیزیولوژیکی مصرف می شوند. اما یکی از محصولات نابالغ خانواده خیار به حساب می آیند. زمان گلدهی تا برداشت برحسب رقم و دما، می تواند از 45 تا 60 روز برای کدوهای زوکینی، یلو استریت‌نک یا کروک‌نک و اسکالوپ (نوع Patty Pan) و 75 روز یا بیشتر برای بسیاری از کدوهای اسفنجی (کدوی قلیایی نابالغ) همچون لوفا باشد. 

محصول را می توان در مرحله بسیار نابالغ که محصول به اندازه دلخواه رسیده و دانه ها هنوز بزرگ و سخت نشده اند، برداشت کرد. پوست خارجی نرم و براق بودن سطح خارجی محصول از دیگر نشانه هایی است که به ما می گوید محصول هنوز به بلوغ نرسیده است. محصول به طور کامل و به دو صورت خام یا پخته خوراکی است. و نیازی نیست دانه ها یا بافت حاوی حفره دانه ها را خارج کرد. محصولات کوچک و جوان باریک اند و به طور کلی مزه نسبتا شیرینی دارند.

شاخص های کیفی

کیفیت کدو مسما براساس شکل همسان، نازکی پوست و بافت خارجی، سفتی کلی، رنگ پوست براق و ساقه خوب‌چیده شده تعیین می شود. همسان بودن پوست فاکتور مهمی در تعیین کیفیت است. و یکی از خصوصیات نوع یا رقم محصول به شمار می رود. عدم وجود پیچ‌خوردگی، شاخه های کوچک یا دیگر معایب نامناسب مربوط به رشد محصول از دیگر مواردی است که در بررسی کیفیت باید به آن توجه کرد. در صورت عدم وجود هر گونه آسیب مربوط به رشد یا جابه‌جایی محصول (تغییر رنگ، ضرب‌دیدگی، ساییدگی و حفره)، عدم تجزیه و فساد محصول و نبود ارقام زرد یا سبز تیره در دسته ارقام درجه 1 قرار می گیرد.

دمای بهینه کدو مسما

10-5 درجه سانتی‌گراد (50-41 درجه فارنهایت)؛ رطوبت نسبی 95%. بهتر است کدوها بیشتر از 10 روز انبار نشوند. کدوهای زوکینی، با حفظ کیفیت مطلوب بازار بیش از دو هفته در دمای 5 درجه سانتی‌گراد نگهداری شده اند. بیش از 4-3 روز انبار در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد به طور ملی منجر به بروز سرمازدگی می شود. در این شرایط کیفیت بصری و حسی محصول افت پیدا می کند. سطح محصول حفره‌حفره می شود و فرایند تغییر رنگ یا قوه ای شدن به سرعت آغاز می گردد. بعد از گذشت بیش از دو هفته نگهداری، چروکیدگی، زردشدن و زوال محصول افزایش می یابد. خصوصا در صورتی که محصول در شرایط متداول در خرده‌فروشی ها نگهداری شود.

سرمازدگی

اگر کدوها بیش از یکی دو روز  در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت) نگهداری شوند، مستعد سرمازدگی خواهند بود. رقم های مختلف از نظر حساسیت به سرمازدگی با هم متفاوت اند. (جدول تحت ملاحظات ویژه را ببینید) عواقب سرمازدگی به صورت نواحی پرآب، تغییر رنگ، و افزایش سرعت زوال محصول مشاهده می شود. سرمازدگی عارضه ای تجمعی است و می تواند پیش از برداشت در مزرعه آغاز شود.

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

15 °C (59°F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

48-42

45-37

18-17

10-7

7-6

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن کدو مسما

1.0-0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

رقم های مختلف کدومسما به وجود اتیلن در محیط خارجی حساسیت کم تا متوسطی دارند. رقم های سبز در حضور مقادیر کم اتیلن حین جابه‌جایی یا انبار زرد می شوند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

استفاده از اتمسفرهای کنترل‌ یا اصلاح‌شده برای انبار یا نگهداری این محصول کمک چندانی به حفظ کیفیت کدو مسما نمی کند. مقادیر کم اکسیژن (5-3%) زردشدن را در رقم های سبز تیره کاهش می دهد و زوال محصول را چند روز به تاخیر می اندارد. رقم زوکینی به افزایش دی اکسید کربن مقاوم است (کمتر یا برابر با 10%) اما مدت نگهداری آن خیلی افزایش نمی باید. گزارش شده که افزایش غلظت دی اکسید کربن (بیشتر یا برابر با 5%) حساسیت رقم زوکینی به سرمازدگی را کمتر می کند.

سبد خرید
اسکرول به بالا