پکتینگارد pectinguard

نگهدارنده میوه گیلاس

گیلاس

شاخص های بلوغ

رنگ پوست میوه و محتوای مواد جامد قابل حل (SSC) مهم ترین شاخص های مورد استفاده برای قضاوت در مورد میوه های بالغ است. براساس استانداردهای کالیفرنیا برای این که میوه به حداقل بلوغ مطلوب برسد، با توجه به رقم مورد نظر، لازم است که کل سطح گیلاس دست کم به رنگ قرمز روشن درآمده و یا حاوی 14 تا 16% مواد جامد قابل حل باشد. توصیه می شود رقم های بروکز، گارنت، روبی، تولار و کینگ زمانی برداشت شوند که میوه به رنگ قرمز ماهاگونی است.

شاخص های کیفی

عدم وجود هر گونه ترک، زدگی حاصل از نوک پرندگان، چروکیدگی، گندیدگی یا میوه های ناقص‌الخلقه (دوتایی، مهمیزدار) اهمیت زیادی در تعیین کیفیت میوه دارد. ساقه های سبز و توپر معمولا نشانه ای از تازگی و کیفیت بالای میوه هستند.

دمای بهینه گیلاس

0.5±0.5- درجه سانتی‌گراد (1 ±31 درجه فارنهایت)

رطوبت نسبی بهینه گیلاس

95-90%. رطوبت بالا خصوصا به حفظ رنگ سبز ساقه کمک می کند.

نرخ های تولید تنفس

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

28-22

17-15

9-5

5-3

ml CO2/ kg·hr

 

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

کمتر از 1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

گیلاس کمترین عکس‌العمل به اتیلن را از خود نشان می دهد. اتیلن رسیدن گیلاس را سریعتر نمی کند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفر کنترل‌شده نرخ تنفس را کاهش و در نتیجه طول عمر میوه بعد از برداشت را افزایش می دهد. افزایش میزان CO2  مانع بروز گندیدگی می شود. بسته‌بندی اتسمفر اصلاح‌شده در داخل جعبه با نتایج بسیار موفقیت‌آمیزی همراه بوده است. به طور کلی اتمسفرهای موفقیت‌آمیز در طیف های زیر قرار می گیرند: \

3 تا 10% O2

10 تا 15% CO2

O2 کمتر از 1% می تواند منجر به سوراخ شدن پوست شده و میوه را بدطعم کند.

CO2 بیشتر از 30% می تواند منجر به تغییر رنگ گیلاس به قهوه ای شده و میوه را بدطعم کند.

ممکن است بخارات معطر بعد از چند هفته نگهداری میوه در اتمسفر کنترل‌شده کاهش یابد؛ رد این حالت میوه از کیفیت بصری خوبی برخوردار است اما کیفیت حسی ضعیفی پیدا می کند.

سبد خرید
اسکرول به بالا