پکتینگارد pectinguard

گلابی آسیایی Asian Pear

گلابی «بارلت»

شاخص های بلوغ

گلابی های بارلت زمانی بهترین کیفیت خوراکی را به دست می آورند که در مرحله سبز-بالغ چیده شده و در حالی که از درخت جدا شده اند، به رسیدگی کامل برسند. چرا که اگر روی درخت برسند، حالت آردی پیدا می کنند.

استاندارد بلوغ گلابی «بارلت» در کالیفرنیا از شاخص تجاری سختی گوشته/محتوای مواد جامد قابل حل (SSC) استفاده می کند. این شاخص، در مرحله بعد با توجه به اندازه و رنگ پوست میوه اصلاح می شود (در صورتی که پوست میوه به رنگ سبز متمایل به زرد باشد، هیچ محدوده ای برای سفتی یا SSC وجود ندارد).

قطر میوه

حداکثر سفتی گوشته

(پوند-نیرو)*

2-3/8″ – 2-1/2″———–>2-1/2″

 

حداقل SSC

19.0——————–20.0

<10%

21.0——————–20.0

10%

21.5——————–20.5

11%

22.0——————–21.0

12%

(فاقد ماکزیمم)

13%

نیروی نفوذ با 8 mm (5/16 inch) tipM  

شاخص های کیفی

شکل میوه، اندازه، نبود آسیب دیدگی ناشی از حمله حشرات، آسیب دیدگی های فیزیکی ( لکه، فشردگی و یا لکه کبودی)، تجزیه بافت میوه و معایب دیگر.

مزه شیرین، بوی خوشایند، آبدار، بافت کره ای خصوصیاتی هستند که گلابی های رسیده را برای خوردن مطلوب می کنند

دمای بهینه گلابی «بارلت»

تا 0 درجه سانتی‌گراد (30 تا 32 درجه فارنهایت)

رطوبت نسبی بهینه گلابی «بارلت»

95-90%

نرخ تنفس (در گلابی «بارلت»)

20 °C (68 °F)

5 °C (41 °F)

2 °C (36 °F)

0 °C (32 °F)

دما

35-15

8-6

5-4

3-2

ml CO2/ kg·hr

رای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

20 °C (68 °F)

10°C (50 °F)

5 °C (41 °F)

1-   تا 0 °C (30 تا 32 °F)

دما

100-20

15-5

4-2

0.1-0.5

ml CO2/ kg·hr

پاسخ به اتیلن

گلابی های «بارلت» سبز و بالغ را می توان بعد از برداشت با اتیلن تیمار کرد (100 ppm اتیلن به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد (68 تا 77 درجه فارنهایت). این کار به منظور اطمینان از رسیدگی یکنواخت میوه ظرف 4 تا 6 روز که میوه ها آماده رسیدن هستند، انجام می گیرد. تیمار «در زمان برداشت» معمولا «تهویه» نامیده می شود.  میوه هایی که به مدت 3 هفته در شرایط سرد نگه‌داری شده اند، بدون استفاده از اتیلن نیز به طور یکنواخت می رسند. این گلابی ها می توانند در حضور گاز اتیلن (100 ppm اتیلن) در دمای 18 تا 22 درجه سانتی‌گراد (64 تا 72 درجه فارنهایت) نیز به خوبی برسند

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

CA بهینه متشکل است از 1 تا 3% O2  و0 تا 3% CO2  ؛ برای نگه‌داری طولانی‌مدت گلابی های «بارلت» کالیفرنیا که در اوایل یا اواسط فصل برداشت شده اند، توصیه می شود از اتمسفر 1.5 تا 2% O2  + 1 تا 5% CO2  استفاده شود. برای نگه‌داری گلابی های آخر فصل، با توجه به حساسیت بالای میوه های بزرگتر به آسیب ناشی از CO2 (قهوه ای شدن مغز و

گوشته میوه)، CO2   باید زیر 1% نگه داشته شود.

شرایط CA نرخ تنفس ، تولید اتیلن، تغییر رنگ از سبز به زرد و نرم شدن گلابی ها را کندتر می کند. بروز لکه و گندیدگی در اتمسفر کنترل‌شده متوقف می شود.

گلابی های «بارلت» را می توان در دمای 1- تا 0درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-90% به مدت سه ماه در هوا و 6 ماه در شرایط استمفر کنترل‌شده نگهداری کرد.

سبد خرید
اسکرول به بالا