گلابی آسیایی Asian Pear

شاخص های بلوغ

 • تغییر در رنگ پوست میوه از سبز به سبز مایل به زرد (نیجیسکی یا قرن بیستم، شینسیکی، تسو لی، یا لی) یا قهوه ای طلایی (هوسویی، کوسویی، نیتاکا، شینکو).
 • برداشت دیرهنگام (که همیشه هم به معنای محتوای جامدات قابل حل بیشتر نیست) منجر به افزایش بروز و شدت عوارض فیزیولوژیکی می شود و احتمال آسیب های فیزیکی را بیشتر می کند.

شاخص های کیفی

 • نبود هر گونه آسیب مکانیکی ( گلابی های «قرن بیستم» به شدت به لمس و فشار حساس اند و دچار له‌شدگی می شوند. گلابی های «تسولی» و «یالی» بعد از برداشت بیشتر مستعد ضرب‌دیدگی هستند. گلابی های کوییر و سفت تر و به آسیب های مکانیکی مقاوم ترند).
 • با توجه به رقم میوه، سفتی بافت میوه (نیروی نفوذ با استفاده از یک میله نوک‌تیز 8 میلی‌متری) از 7 تا 10 lb-force برای خوردن مناسب است؛ در طول دوره انبار در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت) سفتی میوه فقط اندکی تغییر می کند.
 • آبداری (نه خاصیت آردی) و شیرینی (11 تا 14% جامدات محلول با توجه به رقم میوه).
 • ارزش غذایی:منبع خوبی از فیبرهای غذایی

دمای بهینه گلابی آسیایی

 • نبود هر گونه آسیب مکانیکی ( گلابی های «قرن بیستم» به شدت به لمس و فشار حساس اند و دچار له‌شدگی می شوند. گلابی های «تسولی» و «یالی» بعد از برداشت بیشتر مستعد ضرب‌دیدگی هستند. گلابی های کوییر و سفت تر و به آسیب های مکانیکی مقاوم ترند).
 • با توجه به رقم میوه، سفتی بافت میوه (نیروی نفوذ با استفاده از یک میله نوک‌تیز 8 میلی‌متری) از 7 تا 10 lb-force برای خوردن مناسب است؛ در طول دوره انبار در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت) سفتی میوه فقط اندکی تغییر می کند.
 • آبداری (نه خاصیت آردی) و شیرینی (11 تا 14% جامدات محلول با توجه به رقم میوه).
 • ارزش غذایی:منبع خوبی از فیبرهای غذایی

رطوبت نسبی بهینه گلابی آسیایی

90-95%

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

0 °C (32 °F)

دما

15-10

4-1

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

 • برخی ارقام (همچون نیجیسیکی، کوسویی و نیتاکا) اتیلن بسیار اندکی تولید می کنند (کمتر از 0.1 µl/kg·h) و هیچ الگوی تنفسی غیر-کلیماکتریکی نشان نمی دهند (با رسیدگی، میزان تولید CO2 هیچ افزایشی پیدا نمی کند).
 • دیگر ارقام (همچون تسو لی، یا لی، شوجیرو، شینسویی، کیکوسویی و هوسویی) الگوی تنفسی کلیماکتریک دارند (با رسیدگی، میزان تولید CO2 در آنها افزایش می یابد) و در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت) بیش از 9 تا 14 µl/kg·h (در تسویی و یالی) یا 1 تا 3 µl/kg·h  (در سایر ارقام) اتیلن تولید می کنند.

پاسخ به اتیلن

تماس ارقام کلیماکتریک با غلظت های کمتر از 1 ppm اتیلن باعث می شود رنگ سبز خود را به سرعت از دست بدهند و در دمای 20 درجه سانتی‌گرد (68 درجه فارنهایت) نسبتا سریع نرم شوند. این تاثیر در دمای 0 درجه سانتی‌گرد (32 درجه فارنهایت) حداقل است.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

 • مطالعات محدودی که در این زمینه انجام شده نشان می دهد که شدت تاثیر اتمسفر کنترل‌شده بر گلابی آسیایی به رقم این میوه بستگی دارد. اتمسفر کنترل‌شده به طور کلی بر گلابی ها و سیب های اروپایی تاثیر بیشتری دارد.
 • اتمسفر کنترل‌شده می تواند طول مدت نگهداری برخی از ارقام گلابی را در مقایسه با نگهداری در هوا حدود 25% افزایش دهد.
 • سطح اکسیژن 3-1% برای برخی ارقام (همچون نیجیسیکی) یا 5-3% برای برخی دیگر (همچون یالی) به حفظ سفتی کمک می کند و تغییر رنگ پوست میوه را به تاخیر می اندازد.
 • در صورت انبار بیشتر از دو ماه، گلابی های آسیایی به آسیب ناشی از CO2 حساس اند(بیشتر گونه ها به CO2 بالاتر از 2% حساسیت نشان می دهند).
سبد خرید
اسکرول به بالا