پکتینگارد pectinguard

گریپ‌فروت

گریپ‌فروت

شاخص های بلوغ

شدت رنگ و همسانی، سفتی، اندازه، شکل، ضخامت پوست، صاف و عاری از گندیدگی و نقایصی همچون آسیب ناشی از فریز، لکه بر روی پوسته بیرونی، سوراخ، ضرب‌دیدگی و آسیب ناشی از حشرات.

شاخص های کیفی

خصوصیاتی همچون عدم وجود گندیدگی، حبه های ترک‌خورده، قهوه‌ای شدن ساقه، چروکیدگی، آفتاب‌سوختگی یا حبه های خشک و آسیب ناشی از حشرات، سفتی حبه ها نیز فاکتور مهمی در تعیین میزان رضایت مصرف‌کننده هاست.

دمای بهینه گریپ‌فروت

با توجه به رقم میوه، محل کشت، مرحله بلوغ یا رسیدگی در زمان برداشت و طول مدت انبار و نقل و انتقال (بیش از 6-8 هفته)، 14-12 درجه سانتی‌گراد (57-54 درجه فارنهایت).

رطوبت نسبی بهینه گریپ‌فروت

95-90%

نرخ تنفس (در خوشه های انگور یعنی حبه ها+ساقه ها)

20 °C (68 °F)

15 °C (59°F)

13 °C (55 °F)

10 °C (50 °F)

دما

12-7

9-5

7-4

5-3

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

کمتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

در صورتی که گریپ‌فروت های سبز و بالغ به مدت 3-1 روز در معرض اتیلن (10-1 ppm) در دمای 30-20 درجه سانتی‌گراد (68 تا 86 درجه فارنهایت) قرار بگیرند، به سرعت رنگ سبز خود را از دست می دهند و ظاهری زردرنگ پیدا می کنند (سبزی زدایی). این فرایند با پیرشدن سریع تر پوست و حساسیت بیشتر به پاتوژن های عامل گندیدگی همراه است.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

  • اکسیژن پایین (10-3%) و دی اکسیدکربن بالا (10-5%) پیری را به تاخیر می اندازد و باعث می شود گریپ‌فروت هایی که در دمای 15-13 درجه سانتی‌گراد (59-55 درجه فارنهایت) نگه‌داری می شوند، سفتی خود را حفظ کنند.
  • تماس با اکسیژن کمتر از 3% و یا دی اکسیدکربن بالاتر از 10% به دلیل تجمع استالدهید، اتانل و اتیل‌استات می تواند منجر به بدطعمی میوه شود. به همین دلیل نمی توان از مقادیر بالای دی اکسیدکربن (بیشتر از 10%) که از رشد قارچ ها جلوگیری می کند، بیشتر از چند روز استفاده کرد.
  • استفاده تجاری از اتمسفرکنترل‌شده در طول جابه‌جایی و یا انبار گریپ‌فروت با محدودیتهای زیادی همراه است.
سبد خرید
اسکرول به بالا