پکتینگارد pectinguard

نگهدارنده میوه کیوی Kiwifruit

کیوی

شاخص های بلوغ

  • دست‌کم 6.5% جامدات قابل حل (SSC) در زمان برداشت
  • سفتی گوشت میوه کیوی دست‌کم 14 lbf (نیروی نفوذ با استفاده از یک جسم نوک تیز 8 میلی‌متری=16/5 اینچی). کیوی هایی که دیر برداشت می شوند بهتر از کیوی های زودبرداشت شده، سفتی خود را حفظ می کنند و در زمان برداشت و در هنگام رسیدگی، SSC بالاتری دارند.

شاخص های کیفی

  • عاری از ترک های رشد، آسیب ناشی از حشرات، ضرب‌دیدگی، اسکالد ناشی از نور خورشید، از هم پاشیدن داخل میوه و گندیدگی/
  • کیوی ها منبع غنی از ویتامین C هستند.

دمای بهینه کیوی

0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت). بالاترین دمای انجماد 1.5- درجه سانتی‌گراد (29.3 درجه فارنهایت).

رطوبت نسبی بهینه

95-90%

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

15 °C (59 °F)

10 °C (50°F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

20-15

4-3

12-9

7-5

2.0-1.5

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

کمتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت)، 0.5-0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) برای تولید کیوی نارس. کیوی رسیده (سفتی کمتر از 4 lbf) در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)، 100-50 µl/kg·hr اتیلن تولید می کند.

پاسخ به اتیلن

  • کیوی ها به شدت به اتیلن حساس اند. مقدار کمی اتیلن در حد 10-5 ppb موجب نرم شدن میوه می شود.
  • در طول برداشت، جابه‌جایی و انبار، از قراردادن کیوی های نارس در معرض اتیلن خودداری بفرمایید.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفر کنترل‌شده بهینه 2-1% O2 + 5-3% CO2.

اتمسفر کنترل‌شده رسیدگی میوه را به تاخیر می اندازد و بافت میوه را سفت نگه می دارد.

CO2 بالاتر از 7% می تواند بافت میوه را از داخل نرم و له کند.

برای این که اتمسفر کنترل شده بیشترین فایده را داشته باشد، باید دو روز بعد از برداشت اعمال شود. غلظت اتیلن باید زیر 20 ppb حفظ شود تا از نرم شدن سریع بافت میوه و بروز عارضه مغز سفید پیشگیری شود.

سبد خرید
اسکرول به بالا