پکتینگارد pectinguard

کرفس celery

کرفس

شاخص های بلوغ

کرفس زمانی برداشت می شود که محصول کل زمین به اندازه مطلوب بازار رسیده و برگچه های بیرونی هنوز پرمغز نشده باشند (قسمت تجزیه مغز را در ادامه ملاحظه بفرمایید). رشد محصول کرفس بسیار یکنواخت است و زمین فقط یک بار برداشت می شود. ساقه ها بعد از چیده شدن برگ ها و برگچه های بیرونی، براساس اندازه بسته‌بندی می شوند.

شاخص های کیفی

کرفس های باکیفیت شامل ساقه هایی است که به خوبی شکل خود را پیدا کرده اند، برگچه های تیره ای دارند، متراکم اند ( مشخصا خمیده یا برآمده نشده اند)، کمترین پیچ‌وتاب را در محل برگچه ها دارند و از ظاهر سبز روشن و تر و تازه ای برخوردارند. دیگر شاخص های کیفی شامل طول ساقه و میان‌برگ، نبود هر گونه عیب و نقصی از جمله مغز سیاه، برگچه‌ های پیچ‌خورده، ساقه‌بذر، ترک یا پارگی و عاری بودن از هر گونه اثر آسیب حشرات و زوال محصول اند.

دمای بهینه کرفس

0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت)

در شرایط بهینه، کرفس ها بعد از 5 تا 7  هفته نگهداری در انبار باید از کیفیت خوبی برخوردار باشند. کرفس معمولا به سرعت سرد و سپس برای مدت کمتر از یک ماه، در دمای 0 تا 2  درجه سانتی‌گراد (32 تا 36 درجه فارنهایت) نگهداری می شود. به منظور حفظ کیفیت بصری و لمسی محصول، نگهداری کرفس های دسته‌بندی شده در دمای 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت) به مدت بیش از 2 هفته توصیه نمی شود. در دمای بیش از 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت) گاهی ساقه های درونی بعد از برداشت به رشد خود ادامه می دهند.

رطوبت نسبی بهینه کرفس

100-95%

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

15 °C (59°F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

32

17

12

5

3

ml CO2/ kg·hr*

* برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن کرفس

کمتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

در مقادیر پایین و دمای پایین، کرفس چندان به اتیلن حساسیت نشان نمی دهد. در صورت تماس با 10 ppm اتیلن یا مقادیر بیشتر  از این و در دمای بالاتر از 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت) ممکن است سبزی رنگ کرفس از بین برود.

پاسخ به اتمسفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفرهای اصلاح یا کنترل‌شده، فواید متوسطی برای کرفس دارد. پیری دیررس و زوال محصوا در اتمسفر متشکل از 4-2% O2 و 5-3% CO2 مشاهده شده است.

آسیب ناشی از O2 پایین (کمتر از 2%) یا CO2 بالا (بیشتر از 10%) شامل بوی بد، طعم بد و قهوه ای شدن برگ های داخلی است. اتمسفر اصلاح شده کاربردهای تجاری در انبار کرفس و کاهو در کنار دیگر محصولات یا جابه جایی آنها به مناطق دوردست دارد. افزایش مقدار CO2 زرد شدن و زوال برگ ها را به تاخیر می اندازد اما نمی توان از این اتمسفر برای کرفس هایی که در کنار بار کاهو قرار می گیرند، استفاده کرد (کاهو قادر به تحمل اتمسفر غنی از CO2 نیست).

سبد خرید
اسکرول به بالا