پکتینگارد pectinguard

Pumpkin کدوتنبل و کدوحلوایی

کدو تنبل یا کدو حلوایی

شاخص های بلوغ

چوب‌پنبه ای شدن ساقه و تغییرات ظریف در رنگ پوست (به عنوان مثال سبز روشن تا سبز تیره در رقم «کابوچا») مهم ترین شاخص های بیرونی برای تشخیص بلوغ محصول هستند. محصول نابالغ ساقه گوشتی، محصول در حال بلوغ ساقه ای نسبتا چوب‌پنبه ای شده و محصول کاملا بالغ ساقه کاملا چوب‌پنبه ای دارد. رنگ داخلی باید تند و به رنگ متداول در رقم مربوطه باشد. در طول انبار محصول، غلظت کارتنوئیدهای زرد و نارنجی فقط اندکی افزایش پیدا می کند. بلوغ در مرحله برداشت، مهم ترین عامل تعیین‌کننده رنگ داخلی است. محصول نابالغ کیفیت خوراکی پایین تری دارد زیرا کربوهیدرات کمتری دارد. محصول نابالغ در زمان انبار، بیشتر از محصول بالغ دچار زوال می شود و وزن از دست می دهد.    

شاخص های کیفی

کدوتنبل و کدو حلوایی باید به اندازه کامل خود رسیده، به خوبی شکل گرفته و ساقه سالمی داشته باشند. این محصولات باید کاملا رسیده و پوست شان با توجه به رقم مربوطه کاملا رشد کرده باشد. خصوصیات داخلی که از کیفیت بالای محصول خبر می دهند شامل رنگ زیاد به دلیل وزن خشک، شکر و نشاسته فراوان است.

دمای بهینه کدو تنبل یا کدو حلوایی

 

15-12.5 درجه سانتی‌گراد (59-55 درجه فارنهایت)

کدوحلوایی و کدوتنبل در صورت انبار در دمای کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد (50 درجه فارنهایت) به سرما حساس اند. با توجه به رقم، می توان انتظار داشت محصول 2 تا 6 ماه در دمای 15-12.5 درجه سانتی‌گراد (59-55 درجه فارنهایت) قابل نگهداری باشد. تحقیقات جدید دانشگاه ایالتی اورگون بر روی 8 رقم کدوحلوایی نشان می دهد که در صورتی که این محصولات 9،15 و 20 هفته در دمای 15-10 درجه سانتی‌گراد (59-50 درجه فارنهایت) نگهداری شوند، به ترتیب 90%، 70% و 50%  مرغوب تر خواهند شد. نگهداری کدوحلوایی های سبز در دمای 15 درجه سانتی‌گراد (59 در جه فارنهایت) می تواند منجر به از بین رفتن رنگ سبز، زردشدن نامطلوب و از بین رفتن بافت محصول شود. به منظور جلوگیری از تغییر رنگ، کدوحلوایی های سبز را می توان در دمای 12-10 درجه سانتی‌گراد (55-50 در جه فارنهایت) نگهداری کرد؛ هرچند در دماهای پایین تر، احتمال سرمازدگی وجود دارد. دمای بالا در محل نگهداری (بیشتر از 15 درجه سانتی‌گراد) منجر از کاهش وزن شدید، از بین رفتن رنگ و کیفیت خوراکی پایین می گردد.

رطوبت نسبی بهینه

70-50%. رطوبت نسبی بهینه و متوسط 60%. تهویه خوب برای انبار مناسب محصول ضروری است. رطوبت نسبی بالا منجر به فساد می شود. هر چند رطوبت نسبی 70-50% در طول انبار، فاسدشدگی را کاهش می دهد اما احتمال کاهش وزن وجود دارد. مثلا کدوحلوایی کابوچای بالغ در صورت نگهداری در دمای 12.5 درجه سانتی‌گراد (59 در جه فارنهایت) و 20 درجه سانتی‌گراد (68 در جه فارنهایت) هر هفته به ترتیب 1.0 و 1.5% از وزن خود را از دست می دهد.

نرخ تنفس (در خوشه های انگور یعنی حبه ها+ساقه ها)

60-30 CO2 / kg·hr در دمای 25 درجه سانتی‌گراد (77 در جه فارنهایت)

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن کدو تنبل یا کدو حلوایی

کمتر از 0.5 C2H4 /kg·hr  در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت). در صورت سرمازدگی، نرخ تولید اتیلن می تواند 5-3 برابر بالاتر باشد.

پاسخ به اتیلن

تماس با اتیلن می تواند رنگ سبز کدوهای سبز را از بین ببرد. اتیلن به خصوص در محصولاتی که هنوز بالغ نشده اند، موجب افتادن ساقه نیز می شود. 

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفرهای حاوی 7% دی اکسید کربن کمک می کند رنگ سبز محصول کمتر از بین برود. با این حال به نظر می رسد کدوحلوایی زرد از 5 تا 10% افزایش غلظت دی اکسید کربن سود چندانی نمی برد. کاهش غلظت اکسیژن ظاهرا با هیچ فایده ای برای این محصولات همراه نیست.

سبد خرید
اسکرول به بالا