کاهو Lettuce Crisphead

شاخص های بلوغ

بلوغ کاهو با توجه به فشردگی قسمت سر مشخص می شود. قسمت سر متراکم که با فشار متوسط دست فشرده می شود از نظر بلوغ ایده‌آل به حساب می آید. سرهای خیلی شل نابالغ و خیلی سفت، بیش از حد بالغ اند. سرهای نابالغ و بالغ در مقایسه با سرهایی که بیش از حد رسیده اند، طعم بسیار بهتری دارند و مشکلات پس از برداشت در آنها کمتر است.

شاخص های کیفی

بعد از چیدن برگ های بیرونی، سایر برگ ها باید به رنگ سبز روشن باشند. برگ ها باید ترد و متورم باشند.

دما و رطوبت نسبی بهینه کاهو

0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت) با رطوبت نسبی بیشتر از 95% برای ایجاد شرایط بهینه نگهداری کاهو ضروری است. در این دما، طول عمر محصول در انبار از 21 تا 28 روز متغیر است. در دمای 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت)، تا زمانی که محیط عاری از اتیلن باشد، می توان انتظار داشت محصول 14 روز سالم باقی بماند. برای کاهو آیسبرگ معمولا از روش خنک کردن در خلا استفاده می شود اما خنک کردن با هوای اجباری نیز موفقیت‌آمیز است.

آسیب سرمازدگی

سرمازدگی ممکن است در مزرعه رخ دهد و موجب جداشدن روپوست از برگ ها شود. این امر، برگ ها را ضعیف می کند و سرعت فساد باکتریایی را افزایش می دهد. در زمان انبار، آسیب سرمازدگی در صورتی رخ می دهد که دما کمتر از 0.2-  درجه سانتی‌گراد (31.7 درجه فارنهایت) باشد. این عارضه به صورت نواحی مات و تیره یا نواحی پرآب مشاهده می شود که بعد از آب شدن یخ، لزج و به سرعت فاسد می شوند.

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

15 °C (59°F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

30-25

23-16

20-11

10-6

8-3

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن کاهو

بسیار پایین، کمتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

کاهوی آیسبرگ به شدت به اتیلن حساس است.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفرهای حاوی اکسیژن اندک (3-1%) در دمای 5-0 درجه سانتی‌گراد (41-32 درجه فارنهایت) تا اندازه ای به افزایش طول مدت نگهداری کاهو کمک ممی کند. اتمسفرهای کم‌اکسیژن نرخ تنفس را کاهش می دهند و اثرات قائی اتیلن را به حداقل یم رسانند. سرهای سالم سود چندانی از وجود دی اکسید کربن در محیط نمی برند و در صورتی که غلظت دی اکسید کربن به بیش از 2% افزایش پیدا کند، آسیب می بینند. با این وجود، برش های کاهو در محصولات سالادی معمولا در بسته های حاوی اکسیژن پایین (کمتر از 1%) و دی اکسید کربن بالا (10%) نگه‌داری می شوند زیرا یان شرایط قهوه ای شدن سطح برش ها را کنترل می کند. در تکه های سالادی، قهوه ای شدن سطح برش کاهو سریع تر و شدیدتر از علائم لکه قهوه‌ای ناشی از دی‌اکسید کربن خودش را نشان می دهد.

سبد خرید
اسکرول به بالا