پکتینگارد pectinguard

کاسنی قرمز Radicchio

کاسنی قرمز

شاخص های بلوغ

عمدتا بعد از این که دانه های کاشته شده روزهای اول را پشت سر می گذارند و محصول به اندازه دلخواه بازار می رسد، بلوغ مشخص می شود (معمولا 75 تا 85 روز). در برخی ارقام، رنگ برگ ها در زمان بلوغ یا با خنک شدن هوا، از سبز به قرمز یا صورتی مایل به قرمز تغییر پیدا می کند. کاسنی هایی که سر تشکیل می دهند در زمان بلوغ سفت و متراکم اند. کاسنی های برگ دار به شکل مخروط های بلند و شبیه کاهوی رومانیایی هستند. کاسنی باید همراه با بخش کوچکی از ریشه برداشت شود تا برگ های چسبیده به آن، سالم تر باقی بمانند.

شاخص های کیفی

برگ های متورم یا سفت، سر متراکم به همراه ظاهر روشنی که مختص هر رقم است. به طور کلی، کاسنی های باکیفیت میان‌برگی به رنگ سفید دارند و عاری از ترک و پارگی اند. حاشیه برگ ها نباید دچار نکروز شده باشد و برگ ها باید عاری از هر گونه علائمی دال بر آسیب حشرات یا آسیب حین برداشت یا بسته‌بندی باشد. نبود زوال باکتریایی در انتهای ریشه از دیگر نشانه های کاسنی های مطلوب است.

دما و رطوبت بهینه کاسنی قرمز

کاسنی در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی 95% نگهداری م یشود. تحت این شرایط کیفیت به مدت 16 تا 21 روز حفظ می شود. کاسنی به طور کلی بعد از فرآوری کامل، در لاینر فیلم های پلیمری و داخا محفظه های چین‌دار بسته‌بندی می شود تا آب خود را از دست ندهد.

نرخ تنفس

 

بررسی نرخ تنفس کاسنی به تازگی آغاز شده است. به عنوان راهنما، از مقادیر زیر استفاده می شود:

7.5 °C (45 °F)

12ml CO2/kg·hr

20 °C (68 °F)

25 ml CO2/kg·hr

نرخ تولید اتیلن کاسنی قرمز

پایین. 0.6 تا 1.0 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

ظاهرا تماس با اتیلن، قهوه ای شدن حاشیه برگ ها و فساد قارچی را افزایش می دهد. بعد از 6 روز نگهداری در 10 ppm C2H4 در دمای 7.5 درجه سانتی‌گراد (45 درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی 98%، میان‌برگ های سفید به صورتی تا سوسنی تغییررنگ پیدا می کنند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

پاسخ اختصاصی کاسنی به CA به خوبی مشخص نیست.  اتمسفرهای حاوی 3% اکسیژن و 5% دی اکسیدکربن می تواند سودمند باشد اما دمای پایین بهترین روش برای حفظ کیفیت محصول است. مطالعات مقدماتی اخیرا نشان داده اند که شرایط کم‌اکسیژن منجر به قهوه شدن داخل سر کاسنی می شود.

سبد خرید
اسکرول به بالا