نگهدارنده میوه پشن فروت Passion Fruit

شاخص های بلوغ

میزان رنگ زرد یا صورتی بر سطح میوه پشن فروت به عنوان شاخص بلوغ برای تشخیص پشن‌فروت های تازه در بازار به کار می رود. در برخی موارد اجازه می دهند میوه ها بیفتند و بعد برای فراوری به صورت کنسانتره، مربا و محصولات دیگر، آنها را از روی زمین جمع‌آوری می کنند.

شاخص های کیفی

میوه برحسب رقم، 3.5 تا 7 سانتی‌متر عرض و 4 تا 12 سانتی‌متر طول دارد و پوسته نسبتا سختی دارد (10-3 ضخامت). بخش خوراکی میوه گوشتی است، فرابر[1]اسیدی به همراه آریل[2] ها، بذرها را در بر گرفته است. رنگ میوه می تواند صورتی یا زرد باشد. از دست رفتن در زمان رسیدگی میوه می تواند آن قدر زیاد باشد که چروکیدگی پشن‌فروت ها را در پی داشته باشد اما این پدیده تاثیری بر بخش خوراکی میوه ندارد.

دمای بهینه پشن فروت

10-7 درجه سانتی‌گراد (50-45 درجه فارنهایت) برای میوه هایی که تا اندازه ای رسیده اند (طول عمر نگهداری در انبار= 5-3 هفته)، 7-5 درجه سانتی‌گراد (45-41 درجه فارنهایت) برای میوه های کاملا رسیده (طول عمر نگهداری در انبار= 1 هفته).

رطوبت نسبی بهینه پشن فروت

95-90%

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

دما

100-45

40-20

30-15

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

پشن‌فروت ها بالاترین میزان اتیلن را در بین میوه ها تولید می کنند که در زمان اوج کلیماکتریک شان به 370-160  µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) می رسد.

پاسخ به اتیلن

تماس پشن‌فروت های سبزرسیده با 100 ppm اتیلن به مدت 2-1 روز فرایند رسیدن این میوه ها را تسریع می کند. وقتی رسیدن میوه شروع می شود، دیگر نیازی به تیمار با اتیلن نیست زیرا این میوه غلظت های بالایی از اتیلن تولید می کند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نشده است.

سبد خرید
اسکرول به بالا