هویج Carrots

شاخص های بلوغ

 • در عمل، تصمیم‌گیری برای برداشت هویج برمبنای شاخص های متعددی صورت می گیرد که به خروجی بازار یا نقطه نهایی برای فروش بستگی دارند.
 • معمولا هویج ها در حالت نابالغ، زمانی که ریشه ها به اندازه کافی بزرگ نشده و مخروط یکنواختی تشکیل نداده اند، برداشت می شوند.
 • طول محصول به عنوان شاخصی از بلوغ و تعیین زمان برداشت به کار می رود.

شاخص های کیفی

خصوصیات بصری و ارگانولپتیکی متعددی وجود دارد که براساس آن، ارقام مختلف هویج به بازارهای متفاوت عرضه و تا کمترین حد ممکن فراوری می شوند. به طور کلی هویج ها باید:

 • سفت (نه شل و وارفته)
 • راست و مستقیم و از «سر» تا «نوک» به شکل یک مخروط کامل و یکنواخت
 • رنگ نارنجی روشن
 • باید اندکی خاصیت «مو داری» از ریشه های جانبی باقی‌مانده در هویج مشاهده شود
 • «سبز بودن سر» یا «مغز سبز» نشاندهنده تماس با نورخورشید در طول مرحله رشد است که چندان مطلوب نیست
 • تلخی اندک که ناشی از مشتقات ترپنوییدی است
 • آنها که این محصول را تازه مصرف می کنند، محتوای رطوبت و قندهای کاهنده بالا را ترجیح می دهند


دمای بهینه هویج

0 درجه سانتی‌گراد ( 32 درجه فارنهایت)

طول مدت انبار در دمای 0 درجه سانتی‌گراد به طور معمول در:

 • هویج های دسته ای:14-10 روز
 • برش تازه محصول: 4-3 هفته (اندکی فراوری‌شده)
 • ریشه های نابالغ: 6-4 هفته
 • ریشه های بالغ: 9-7 ماه

در شرایط متداول برای انبار این محصول، به ندرت از دمای بهینه برای نگه‌داری طولانی‌مدت محصول و پیشگیری از زوال، جوانه‌زنی و پلاسیدگی آن استفاده می شود. هویج های بالغ را می توان به مدت 5-3 ماه با حداقل زوال در دمای 5-3 درجه سانتی‌گراد انبار کرد.

هویج های معمولی « Cello-pack» غالبا نابالغ بوده و به خوبی 3-2 هفته در دمای 5-3 درجه سانتی‌گراد نگه‌داری می شوند. هویج های دسته ای به دلیل وجود بخش هوایی (سر) خیلی زود خراب می شوند. حتی در صورت تماس با یخ، معمولا فقط 12-8 روز کیفیت خوب خود را حفظ می کنند.

هویج های اندکی فراوری‌شده (برش تازه، برش‌خورده و پوست‌کنده) معمولا به مدت 3-2 هفته در دمای 5-3 درجه سانتی‌گراد قابل نگه‌داری اند.

رطوبت نسبی بهینه هویج

100-95%. رطوبت نسبی بالا برای پیشگیری از خوشیدگی و از دست رفتن تردی محصول ضروری است. رطوبت آزاد حاصل از فرایند شست‌وشو یا میعانات بخارنشده که ( به دلیل نوسانات دمایی) در لاینر-بین های پلاستیکی متداول است، فساد محصول را تسریع می کند.

نرخ تنفس هویج

ml CO2/ kg·hr

دما

دسته ای

ممتاز

(°F)

°C

35-18

20-10

32

0

51-25

26-13

41

5

62-32

42-20

50

10

106-55

54-26

59

15

121-87

95-46

68

20

NA

NA

77

25

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید. NA: غیرعملی

نرخ تولید اتیلن هویج

بیشتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

تماس با اتیلن به دلیل تشکیل ایزوکومارین، طعم تلخی در محصول ایجاد می کند. تماس با مقادیر بسیار کم اتیلن در حد 0.5 ppm به مدت 2 هفته و در شرایط معمولی انبار، منجر به تلخی قابل لمس در محصول می شود. بنابراین هویج ها را نباید در مجاورت محصولاتی که اتیلن تولید می کنند، قرار داد.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفرهای کنترل‌شده کاربرد محدودی دارند و عمر نگهداری هویج را بعد از برداشت خیلی افزایش نمی دهند.مشخص شده افزایش غلظتO2  تا بیش از 5% ضایعات این محصول را افزایش می دهد. غلظت های پایین O2، زیر 3% نیز قابل تحمل نیست و به طور  کلی منجر به افزایش پوسیدگی های باکتریایی می شود.

سبد خرید
اسکرول به بالا