پکتینگارد pectinguard

هندوانه Watermelon

هندوانه

شاخص های بلوغ هندوانه

هندوانه در حالی که به طور کامل بالغ شده اند برداشت می شوند زیرا بعد از جدا شدن از بوته، معمولا تغییری در رنگ داخلی یا افزایش شکر آنها رخ نمی دهد.

در زمانی که هندوانه از نظر بلوغ و زمان مناسب برای برداشت، در وضعیت مطلوبی قرار دارد، بخش زمینی (قسمتی از هندوانه که روی خاک قرار می گیرد) از سفید کمرنگ به زرد کرمی تغییر پیدا می کند. شاخص دیگری که برای تعیین زمان برداشت به کار می رود، پژمردن- و نه خشک شدن کامل- ساقه در محل اتصال به میوه است.

برای تصمیم‌گیری در خصوص بالغ شدن شمار زیادی از هنداونه های کشت‌شده، از روش نمونه‌برداری پذیرشی استفاده می شود. رقم های دانه‌دار، زمانی به بلوغ می رسند که پوشش ژلاتینی اطراف دانه دیگر آشکار نبوده و دانه سخت شده باشد. ارقام مختلف، از نظر محتوای جامدات قابل حل در زمان بلوغ تفاوت های زیادی با هم دارند. به طور کلی، در زمان بلوغ مقدار جامدات محلول در نزدیکی مرکز هنداونه به 10% می رسد و در صورتی که گوشته خود هندوانه نیز سفت، ترد و خوشرنگ باشد، شاخص خوبی برای تعیین زمان بلوغ هنداونه محسوب می شود.

شاخص های کیفی هندوانه

هندوانه باید متقارن بوده و ظاهر همسانی داشته باشد. سطح آن باید مومی و آشکارا روشن باشد. نبود هرگونه لکه، آفتاب‌سوختگی، ضرب‌دیدگی های ناشی از جابه‌جایی یا دیگر عیوب سطحی یا آلودگی نشاندهنده کیفیت خوب میوه است. اندازه اهمیت زیادی دارد.

در آمریکا هنداونه ها براساس کیفیت به سه دسته تجملی، درجه 1 و درجه 2 تقسیم می شوند. تمایز میان این سه دسته، بیشتر براساس ظاهر میوه است. 

دمای بهینه هندوانه

15-10 درجه سانتی‌گراد (59-50 درجه فارنهایت). هندوانه را معمولا می توان 14 روز در دمای 15 درجه سانتی‌گراد (50 درجه فارنهایت) نگهداری  کرد. در صورت نگهداری در دمای 10-7 درجه سانتی‌گراد (50-45 درجه فارنهایت) این زمان به بیش از 21 روز افزایش می یابد.

برای انتقال به بازارهای دردست یا نگهداری در کوتاه‌مدت (بیش از 7 روز)، توصیه می شود آنها را در دمای 7.2 درجه سانتی‌گراد (45 درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی 90-85% نگهداری کنید. با این حال هندانه ها در این دما مستعد سرمازدگی هستند. نگهداری بیشتر در این دما منجر به سرمازدگی می شود که بعد از انتقال به فروشگاه های خرده‌فروشی با دمای معمولی، به سرعت خودش را نشان می دهد.

بسیاری از هنداونه ها هنوز بدون این که از پیش یا در طول مدت جابه‌جایی سرد شوند، به مراکز فروش منتقل می گردند. این میوه ها باید بی‌درنگ به فروش برسند چرا که تحت این شرایط، کیفیت شان به سرعت افت پیدا می کند. 

رطوبت نسبی بهینه هندوانه

95-90% . به طور کلی رطوبت نسبی بالا، برای کاهش احتمال خشکی و از دست رفتن ظاهر براق هندوانه، توصیه می شود. 

نرخ تنفس

 

ml CO2/ kg·hr

دما

(°F)

°C

NR

32

0

4-3

41

5

9-6

50

10

NA

59

15

25-17

68

20

NA

77

25

 

 

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

NR- به دلیل احتمال سرمازدگی، توصیه نمی شود.

NA- عدم دسترسی

نرخ تولید اتیلن هندوانه

پایین. 1.0 تا 0.1µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

تماس با مقادیر بسیار پایین اتیلن در حد 5 ppm به مدت 7 روز در دمای 18 درجه سانتی‌گراد (64 درجه فارنهایت) باعث از دست رفتن سفتی و کیفیت خوراکی میوه می شود و از مقبولیت آن می کاهد. 

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفر کنترل‌شده ای که برای انبار یا جابه‌جایی هندوانه سودمند باشد، شناسایی و معرفی نشده است. 

سبد خرید
اسکرول به بالا