پکتینگارد pectinguard

نخودفرنگی Peas (Snow and Snap Pod)

نخود فرنگی

نخودفرنگی های خوراکی غلافدار شامل نخودفرنگی های شرقی یا آسیایی (که به نام برفی هم شناخته می شود) و نخودفرنگی قندی یا Snap است . نخودفرنگی های شرقی زمانی برداشت می شوند که دانه ها بسیار کوچک و نابالغ اند و نخودفرنگی های قندی شبیه نخودفرنگی های معمولی باغچه ای اند اما دانه های کوچک تری دارند.

شاخص های بلوغ

نخودفرنگی های برفی براساس اندازه، بیشترین حصول رنگ سبز روشن، دانه های صاف و یکدست با کمترین بزرگی بذر انتخاب می شوند.

این شاخص ها در مورد نخودفرنگی های قندی هم بررسی می شود با این تفاوت که در این نخودها ترجیحا بهتر است غلاف دانه چند درجه پر باشد. دانه های بزرگ به سرعت نشاسته ای می شوند. 

شاخص های کیفی

نخودفرنگی های خوراکی باید سبز روشن یکدست (سبز روشن تا تیره اما نه سبز مایل به زرد)، کاملا متورم، تمیز و عاری از هر گونه آسیب دیدگی (صدمات ناشی از تریپس، شکستگی غلاف). ساقه و غلاف گل باید سبز بوده و تعداد معدودی گل به غلاف متصل باشد.

دمای بهینه نخود فرنگی

0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت)؛ 98-95% RH

نخودفرنگی های خوراکی بسیار فسادپذیرند و کیفیت خوب خود را بیشتر از دو هفته حفظ نمی کنند. در صورت انبار طولانی تر از 14 روز، احتمال پلاسیدگی، زردشدن غلاف، از دست رفتن نازکی و تردی، بروز حالت نشاسته ای و فساد افزایش می یابد. در شرایط مرسوم برای توزیع نخودفرنگی یعنی دمای 5 تا 10 درجه سانتی‌گراد (41 تا 50 درجه فارنهایت) معایب سریعتر آشکار می شوند.

نرخ تنفس

ml CO2/ kg·hr

دما °F

دما °C

24-15

32

0

38-27

41

5

59-34

50

10

101-89

59

15

180-123

68

20

نرخ تنفس برای نخودفرنگی های خوراکی تخمینی است که براساس مقادیر مربوط به نخودفرنگی های باغچه ای به دست آمده است. لازم است مقادیر واقعی به طور دقیق معین شود.

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن نخود فرنگی

کمتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

نخودفرنگی ها تا حدودی به وجود اتیلن در محیط های خارجی حساس اند. در زمان توزیع و انبار کوتاه‌مدت، محصول در اثر تماس طولانی مدت با مقادیر پایین اتیلن سریع تر دچار زردی و پژمردگی می شود. غلاف گل در مقایسه با خود غلاف حساسیت بیشتری به اتیلن نشان می دهد.  

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

گزارش های متعدد ومتفاوتی در مورد مزایای CA برای نخودفرنگی های اسنپ و قندی وجود دارد. براساس تحقیقات UC، اتمسفرهای متشکل از 3%O2  و 2 تا 3% CO2  بهترین نتیجه را رقم می زنند. اما برای این که نخودها در اتمسفرهای اصلاح‌شده غیر از این باکیفیت باقی بمانند لازم به سرعت سرد و در شرایط مناسب انبار شوند. اکسیژن پایین می تواند منجر به طعم و بوی بد محصول شود. دیگر مطالعات نشان می دهند که 5 تا 7% دی‌اکسید کربن در دمای 0 درجه سانتی گراد، کیفیت نخودفرنگی ها را تا حدودی افزایش می دهد.

سبد خرید
اسکرول به بالا