نارنگی Mandarin

شاخص های بلوغ

 رنگ (زرد، نارنجی و یا قرمز) در 75% از سطح میوه و نرخ مواد جامد قابل حل/ اسیدیته برابر با 6.5 یا بالاتر.

شاخص های کیفی

شدت و یکنواختی رنگ زرد، اندازه، شکل، صافی و همواری میوه، سفتی، عاری از هر گونه عیبی از جمله آسیب دیدگی های فیزیکی ( خراشیدگی و ضرب‌دیدگی)، وجود لکه روی پوست و بی رنگ شدن برخی قسمت های پوست، آسیب ناشی از سرمازدگی و خسارات ناشی از حشرات. کیفیت طعم ارتباط تنگاتنگی با نرخ مواد جامد/اسیدیته دارد و نبود ترکیباتی همچون متابلولیت های تخمیری که طعم خوب این میوه را باعث می شوند.

دمای بهینه نارنگی

8-3 درجه سانتی‌گراد (46-38 درجه فارنهایت) برای بیش از سه ماه، برحسب رقم، مرحله رسیدگی یا بلوغ در زمان برداشت و منطقه کشت. برخی رقم های این میوه در فلوریدا قابلیت نگه‌داری در دمای 1-0 درجه سانتی‌گراد (34-32 درجه فارنهایت) را دارند. واریته هایی که در آریزونا رشد می کنند باید در دمای 9 درجه سانتی گراد (48 درجه فارنهایت) نگهداری شوند.

رطوبت نسبی بهینه نارنگی

95-90%

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

15 °C (59°F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

دما

17-11

12-6

5-3

4-2

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

کمتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

تماس با 10-1 ppm اتیلن به مدت 3-1 روز در دمای 30-20 درجه سانتی‌گراد (86-68 درجه فارنهایت) برای زدودن رنگ سبز به کار می رود. این تیمار کیفیت داخلی میوه (از جمله نسبت مواد جامد قابل حل/اسیدیدته) را تحت تاثیر قرار نمی دهد و ممکن است زوال و تجزیه میوه را به تاخیر بیندازد.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

ترکیبی از 10-5% O2  و 5-0% CO2  می تواند در به تاخیر انداختن پیری و حفظ سفتی میوه موثر باشد اما تاثیر قابل توجهی بر بروز و شدت فساد میوه ندارد که فاکتور محدودکننده ای برای نگهداری نارنگی ها در طولانی‌مدت محسوب می شود. CO2  در مقادیری که از رشد قارچ ممانعت می کند (15-10%)، استفاده نمی  شود چرا که به دلیل تجمع متابلویت های تخمیری می تواند منجر به بدطعمی میوه گردد. استفاده تجاری از اتسمفر کنترل‌شده برای انبار و جابه‌جایی نارنگی بسیار محدود است .

سبد خرید
اسکرول به بالا