پکتینگارد pectinguard

موز Banana

موز

شاخص های بلوغ

درجه پری موز یعنی عدم مشاهده زاویه در سطح مقطع عرضی، یکی از علائم رسیدگی آن است. موزها به صورت سبز و بالغ برداشت می شوند و در بازارهای مقصد به حالت رسیدگی می رسند چرا که میوه ای که روی درخت مادر می رسد بافت ضعیفی دارد و معمولا دو نیم می شود.

 

شاخص های کیفی

بالغ بودن میوه (هر چه میوه بالغ تر باشد، در هنگام رسیدگی کیفیت بهتری دارد)، طول موز (برحسب کاربرد مورد نظر و تقاضای مشتریان برای اندازه های متفاوت)، عدم وجود هر گونه عیبی همچون آسیب ناشی از حشرات، آسیب دیدگی های فیزیکی، لکه و گندیدگی.

وقتی موزها می رسند محتوای نشاسته شان به قند تبدیل می شود (که با افزایش شیرینی میوه همراه است). اسیدها و مواد فرار دیگر مشتقاتی هستند که بر طعم میوه تاثیرگذارند.

دمای بهینه موز

14-13 درجه سانتی‌گراد (56-58 درجه فارنهایت) برای انبار و نقل و انتقال

20-15   درجه سانتی‌گراد (68-59 درجه فارنهایت) برای رسیدگی میوه 

رطوبت نسبی بهینه موز

95-90%

نرخ های تولید تنفس

20 °C (68 °F)

18 °C (65°F)

15 °C (59 °F)

13 °C (56 °F)

دما

70-20

60-15

40-12

30-10

ml CO2/ kg·hr1و2

1 دماهای بیشینه برای موزهای بالغ سبز و دماهای کمینه برای موزهای رسیده

2 برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

20 °C (68 °F)

18 °C (65°F)

15 °C (59 °F)

13 °C (56 °F)

دما

10-0.3

2.8-0

2.5-0

1.2-0

ul C2H4/kg·hr1

1 دماهای بیشینه برای موزهای بالغ سبز و دماهای کمینه برای موزهای رسیده

پاسخ به اتیلن

بیشتر ارقام تجاری موز باید به مدت 48-24 ساعت در دمای 20-15 درجه سانتی‌گراد (68-59 درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی 95-90% در معرض 150-100 ppm اتیلن قرار بگیرند تا به شکلی یک دست رسیده شوند. غلظت کربن دی‌اکسید باید زیر 1% نگه داشته شود تا عملکرد اتیلن را به تاخیر نیندازد. استفاده از سیستم جریان هوای اجباری در اتاقی که برای رسیدن میوه ها در نظر گرفته شده، باعث می شود موزها به اندازه کافی و به صورت یکسان سرد یا گرم شوند و غلظت اتیلن در طول فرایند رسیدگی، یکنواخت باشد.

 

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

  • 5-2% O2 و 5-2% CO2
  • اتمسفر کنترل‌شده، رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد و تنفس و نرخ تولید اتیلن را کاهش می دهد.
  • موزهای سبز بالغ بعد از برداشت به مدت 4-2 هفته در هوا و 6-4 هفته در اتمسفر کنترل‌شده در دمای 14 درجه سانتی‌گراد (58 درجه فارنهایت) زنده می مانند.
  • تماس با <1% O2 یا >7% CO2 می تواند بافت و طعم موز را ناخوشایند سازد.
  • استفاده از اتمسفر کنترل‌شده برای به تاخیر انداختن رسیدگی موز در طول نقل و انتقال، برداشت میوه در مرحله رسیدگی کامل را تسهیل کرده است.
سبد خرید
اسکرول به بالا