فلفل دلمه ای Bell Pepper

شاخص های بلوغ

فلفل دلمه ای سبز: اندازه میوه، سفتی، رنگ

فلفل دلمه ای رنگی: رنگی شدن دست‌کم به میزان 50%

شاخص های کیفی

  •      شکل همسان، اندازه و رنگ معمول هر رقمت
  •          سفتی
  •        عاری از هر عیبی از جمله ترک، زوال میوه، علائم آفتابسوختگی 

دمای بهینه برای فلفل دلمه ای

فلفل ها باید در اولین فرصت سرد شوند تا آب کمتری از دست بدهند. فلفل هایی که در دمای بالاتر از 7.5 درجه سانتی‌گراد (45 درجه فارنهایت) نگهداری می شوند، آب بیشتری از دست می دهند و دچار چروکیدگی می شوند. انبار این میوه در دمای 7.5 درجه سانتی‌گراد (45 درجه فارنهایت) بهترین گزینه برای به حداکثر رساندن ماندگاری آن است (5-3 هفته). فلفل ها را می توان به مدت 2 هفته در دمای 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت) نگه داشت؛ هرچند با این کارآب کمتری از دست می دهند اما بعد از این دوره، سرمازدگی آغاز می شود. علائم سرمازدگی شامل سوراخ‌شدگی، زوال میوه، تغییر رنگ حفره ای که دانه ها در آن قرار گرفته اند، نرم شدن بدون از دست رفتن آب. فلفل های رسیده یا رنگی کمتر از فلفل های سبز مستعد سرمازدگی اند. 

رطوبت نسبی بهینه فلفل دلمه ای

بیش از 95%. سفتی فلفل ها ارتباط مستقیمی با از دست رفتن آب دارد.

نرخ تنفس

 

20 °C (68 °F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

دما

20-18

8-5

4-3

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن فلفل دلمه ای

فلفل های دلمه ای رفتار غیرکلیماکتریک از خود نشان می دهند و اتیلن بسیار اندکی تولید می کنند: 0.2-0.1 µl/kg·hr در دمای 20-10 درجه سانتی‌گراد (68-50 درجه فارنهایت).

پاسخ به اتیلن

پاسخ به اتیلن

فلفل های دلمه ای به ندرت به اتیلن پاسخ می دهند. بهترین راه برای تسریع فرایند رسیدن یا تغییر رنگ این است که فلفل هایی را که نسبتا رنگی شده اند، در دمای 25-20 درجه سانتی‌گراد (77-68 درجه فارنهایت) با رطوبت بسیار بالا (بیش از 95%) قرار دهند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

فلفل ها به طور کلی پاسخ چندانی به اتسمفرهای کنترل‌شده نمی دهند. اتسمفرهای کم اکسیژن (5-2% O2 ) به تنهایی تاثیر بسیار کمی بر کیفیت این میوه دارند و اتسمفرهایی با کربن‌دی‌اکسید بالا (بیش از 5%) می توانند به فلفل ها آسیب بزنند (ایجاد سوراخ در بافت میوه، تغییر رنگ، نرم شدن)؛ خصوصا اگر در دمای کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد (50 درجه فارنهایت) نگه‌داری شوند.

اتمسفری با 3% O2  و 5-0% CO2  و دمای 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت) تا  10 درجه سانتی‌گراد (50 درجه فارنهایت) به مدت 4-3 هفته، بر روی فلفل های قرمز تاثیر بیشتری دارد تا فلفل های سبز.

سبد خرید
اسکرول به بالا