سیر garlic

شاخص های بلوغ

سیر را می توان برای بازارهای ویژه و تخصصی در مراخل مختلف رشد برداشت کرد اما سیر عمدتا زمانی برداشت می شود که حبه ها به خوبی رسیده باشند. محصول بعد از این که قسمت فوقانی خیلی خشک می شود و می افتد، برداشت می شود. 

شاخص های کیفی

پیاز های باکیفیت سیر، تمیز، سفید (یا رنگ متداول مربوط به هر رقم) و خیلی خوب به عمل آمده اند  ( پوشت بیرونی و قسمت گردن خشک شده). وقتی حبه ها  را لمس می کنید باید نرم باشند.

دمای بهینه سیر

1- تا 0 درجه سانتی‌گراد (32-30 درجه فارنهایت). رقم سیر بر مدت زمان نگهداری آن اثرگذار است و شرایط پیشنهادی برای انبار تجاری این محصول به طول مدت مورد نظر برای انبار بستگی دارد. در شرایط مطلوب، سیر را می توان 2-1 ماه دردمای محیط (30- 20 درجه سانتی‌گراد (86-68 درجه فارنهایت)) با رطوبت نسبی تقریبا پایین (75% <). با این حال تحت این شرایط پیازها در نهایت نرم، اسفنجی و به دلیل از دست دادن آب چروکیده می شوند. برای انبار در بلندمدت، سیر در دماخای 1- تا 0 درجه سانتی‌گراد (32-30 درجه فارنهایت) با رطوبت نسبتی (70-60%) بهتر از هر شرایط دیگری سالم باقی می مانند. جریان هوای خوب برای پیشگیری از هر گونه جمع شدن رطوبت ضروری است. در این شرایط، سیرها را می توان تا بیش از 9 ماه نگهداری کرد.

 در نهایت از دوره نهفتگی خارج می شود که با رشد جوانه از داخل محصول مشخص می گردد. این فرایند عمدتا در دمای حدوسط یعنی 5-18 درجه سانتی‌گراد (65-41 درجه فارنهایت) روی می دهد. بوی این محصول به سادگی به محصولات دیگر انتقال می یابد و باید جداگانه نگهداری شود. رطوبت نسبی بالا در محیط انبار منجر به رشد کپک و ریشه‌زنی می شود. زمانی که قبل از دسته‌بندی به خوبی عمل نیامده نیز، رشد کپک ها مشکل‌ساز می شود.

رطوبت نسبی بهینه

70-60%

نرخ تنفس

20 °C (68 °F)

15 °C (59°F)

10 °C (50 °F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

     

ml CO2/ kg·hr

13-7

15-7

18-6

12-4

6-2

پیازهای سالم

  

50-35

20-15

12

حبه های 

پوست‌کنده  و تازه

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن سیر

سیر مقدار بسیار کمی اتیان تولید می کند (کمتر از 0.1 µl/kg·hr).

پاسخ به اتیلن

به وجود اتیلن در محیط خارجی حساس نیست.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفرهایی با دی اکسید کربن بالا (15-5%) در به تاخیر انداختن رشد جوانه سیر و خرابی محصول حین نگهداری در دمای 5-0 درجه سانتی‌گراد موثر است. مقادیر کم اکسیژن به تنهایی (0.5%) تاثیری در به تاخیر انداختن رشد جوانه سیر «کالیفرنیا لیت» که بیش از 6 ماه در دمای 0 درجه سانتی‌گراد نگه‌داری شده اند، نداشته است. اتمسفرهایی با 15% دی اکسید کربن بعد از گذشت حدودا 6 ماه می تواند رنگ محصول را به زرد مات تغییر دهد

سبد خرید
اسکرول به بالا