پکتینگارد pectinguard

سیب گرنی‌اسمیت Apple Granny Smith

سیب گرنی‌اسمیت

شاخص های بلوغ

با توجه به درصد بخش های از مغز و پوست میوه که بر اثر غوطه‌ور شدن در ید- محلول پتاسیم یدید- به رنگ آبی تیره در می آیند، میانگین نمره نشاسته برای نمونه ای متشکل از 30 سیب در مقیاس 0 تا 6 (مقیاس نشاسته سیب گرنی اسمیت کالیفرنیا) برابر یا بزرگتر از 2.5 است.

شاخص های کیفی

 • خوش طعم، بخارات معطر
 • برای بهبود کیفیت خوراکی، میوه های اول فصل را می توان به مدت 24 ساعت با 100 ppm اتیلن در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) تیمار کرد و بلافاصله در بازار به فروش رساند.
 • عاری از هر عیب از جمله لکه کوفتگی، پوسیدگی، شکاف مربوط به گلوگاه یا ساقه، ترک های روی پوست میوه (قابل مشاهده از طریق وارسی میوه)، لکه تلخی سیب یا بیتر پیت، اسکالد، آسیب ناشی از حمله حشرات.
 • رنگ سبز تیره و نبود هر گونه سرخی یا علامتی دال بر آفتاب‌سوختگی ( لکه های زرد یا قهوه ای).

دمای بهینه سیب گرنی‌اسمیت

 • خوش طعم، بخارات معطر
 • برای بهبود کیفیت خوراکی، میوه های اول فصل را می توان به مدت 24 ساعت با 100 ppm اتیلن در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) تیمار کرد و بلافاصله در بازار به فروش رساند.
 • عاری از هر عیب از جمله لکه کوفتگی، پوسیدگی، شکاف مربوط به گلوگاه یا ساقه، ترک های روی پوست میوه (قابل مشاهده از طریق وارسی میوه)، لکه تلخی سیب یا بیتر پیت، اسکالد، آسیب ناشی از حمله حشرات.
 • رنگ سبز تیره و نبود هر گونه سرخی یا علامتی دال بر آفتاب‌سوختگی ( لکه های زرد یا قهوه ای).

رطوبت نسبی بهینه سیب گرنی‌اسمیت

90-95%

نرخ تنفس

2 تا 4 ml/kg·hr در دمای 0.5 درجه سانتی‌گراد (33 درجه فارنهایت).

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

1 تا 6 µl/kg·hr در دمای 0.5 درجه سانتی‌گراد (33 درجه فارنهایت).

پاسخ به اتیلن

 • اتیلن می تواند پیری و از دست رفتن سفتی را تسریع کند.
 • حذف اتیلن می تواند احتمال بروز اسکالد را کاهش دهد.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفر زیر برای سیب های گرنی‌اسمیت نتایج خوبی به دنبال داشته است:

1.5% اکسیژن  +1.0% کربن دی‌اکسید.

 • حفظ سفتی و اسیدیته قابل تیتر
 • کاهش حساسیت به لکه تلخی سیب و اسکالد ناشی از انبار میوه
سبد خرید
اسکرول به بالا