سیب فوجی نگهدارنده میوه Apple Fuji

شاخص های بلوغ

  • رنگ زمینه- از سبز تا سبز روشن یا سفید- می تواند نشانه خوبی برای برداشت باشد.
  • میوه باید قبل از تجزیه کامل نشاسته، برداشت شود.
  • برخی تحقیقات نشان می دهند به منظور کاهش عوارض پس از برداشت، لازم است میوه 180 تا 190 روز بعد از شکفتگی کامل برداشت شود.

شاخص های کیفی

  • سفتی سیب فوجی ، تردی، آردی نبودن بافت میوه
  • خوش طعم، حاوی جامدات محلول در آب، بخارات معطر
  • عاری از هر عیب از جمله لکه کوفتگی، پوسیدگی، ترک خوردگی گلوگاه یا ساقه، ترک های روی پوست میوه (قابل مشاهده از طریق وارسی میوه)، لکه تلخی سیب یا بیتر پیت، آسیب های ناشی از حشرات و غیره.
  • درصد سرخی سیب

دمای بهینه سیب فوجی

1±0 درجه سانتی‌گراد (2 ±32 درجه فارنهایت)

رطوبت نسبی بهینه سیب فوجی

90 تا 95 درصد

نرخ تنفس سیب فوجی

4 تا 6 ml/kg·hr در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت)

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

2 تا 4 µl/kg·hr در دمای 0 درحه سانتگراد

پاسخ به اتیلن

اتیلن می تواند فرایند پیری میوه سیب فوجی را تسریع کرده و سفتی آن را کاهش دهد.

کاهش غلظت اتیلن احتمال بروز اسکالد را کاهش می دهد.

پاسخ به اتمسفرهای کنترل‌شده (CA)

استفاده از اتسمفرهای زیر برای سیب فوجی موفقیت‌آمیز بوده است:

کربن دی اکسید کمتر از 0.5% (یادداشت را ملاحظه بفرمایید)

سبد خرید
اسکرول به بالا