پکتینگارد pectinguard

Apricot زردآلو

زردآلو

شاخص های بلوغ زردآلو

در کالیفرنیا زمان برداشت با توجه به تغییر رنگ زمینه پوست از سبز به زرد مشخص می شود. رنگ دقیق سبز مایل به زرد به رقم میوه بستگی دارد. با توجه به این که زردآلوهای نرم به شدت به ضرب‌دیدگی حساس اند، باید زمانی برداشت شوند که هنوز سفت اند. بسیاری از ارقام این میوه به سرعت نرم و مستعد ضرب‌دیدگی و به دنبال آن، فاسد می شوند. 

شاخص های کیفی زردآلو

اندازه میوه و نبود هر گونه نقص و گندیدگی. زردآلوهایی که سفتی بافت شان 3-2 پوند-نیرو باشد، «آماده برای خوردن» محسوب می شوند. ارقام زردآلو، به سرعت نرم می شوند ( در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) با سرعت 3 پوند-نیرو در روز).

دمای بهینه زردآلو

دمای پیشنهادی 0.5 تا 0درجه سانتی‌گراد (32-31 درجه فارنهایت) است. حساسیت میوه به آسیب ناشی از انجماد، به SSC بستگی دارد که از 10 تا 14% متغیر است. بالاترین دمای انجماد برابر است با 1.0- درجه سانتی‌گراد (30.5 درجه فارنهایت)

رطوبت نسبی بهینه زردآلو

90-95% RH

نرخ تنفس

ml CO2/ kg·hr

دما

25-12

سانتی گراد

فارنهایت

4-2

32    

0

10-6

50

10

25-15

68

20

 

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

برای سیب های رسیده تر، نسبت ها افزایش می یابد.

نرخ تولید اتیلن

نرخ تولید اتیلن با رسیدگی و دمای انبار افزایش می یابد (کمتر از 0.1 µl/kg · hr در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت) تا 6-4 µl/kg · hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) برای زردآلوهای رسیده سفت و بالاتر برای زردآلوهای رسیده نرم)

پاسخ به اتیلن

تماس با اتیلن، رسیدگی را تسریع می کند ( که با نرم شدن و تغییر رنگ میوه از سبز به زرد مشخص می شود. علاوه بر این اتیلن رشد قارچ های عامل گندیدگی را نیز تقویت می کند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اصلی ترین فایده اتسمفر کنترل‌شده در زمان انبار یا جابه‌جایی میوه، حفظ سفتی و رنگ زمینه میوه است. برای بهره‌مندی از مزایای نسبی این روش توصیه می شود از اتمسفر کنترل‌شده 3-2% CO2   + 2 تا 3%  O 2 استفاده شود. کارایی این اتمسفر به رقم میوه بستتگی دارد. تماس با اکسیژن کمتر از 1% ممکن است طعم میوه را نامطلوب کند و تماس با دی اکسید کربن بیش از 5% می تواند به قهوه اس شدن بافت و از دست رفتن طعم میوه منجر شود.

سبد خرید
اسکرول به بالا