پکتینگارد pectinguard

نگهدارنده میوه خرمالو

خرمالو

شاخص های بلوغ

حداقل بلوغ براساس تغییر رنگ پوست از سبز به نارنجی یا نارنجی متمایل به قرمز (خرمالوی ژاپنی) یا به سبز مایل به زرد یا زرد (خرمالو فویو، فویوی کالیفرنیا، جیرو) مشخص می شود.

شاخص های کیفی

  • رنگ زرد تا نارنجی
  • اندازه متوسط تا بزرگ
  • سفتی (عدم وجود ترک های رشد، آسیب های مکانیکی و گندیدگی
  •  
  • فاقد مزه گس
  • ارزش غذایی: منبع خوبی از کاتنوئیدها، ویتامین A، ویتامنی C و فیبرهای غذایی

دمای بهینه خرمالو

1 ± 0 درجه سانتی‌گراد (2 ± 32 درجه فارنهایت)

نقطه انجماد. 2- درجه سانتی‌گراد (28 درجه فارنهایت). با توجه به مقدار جامدات قابل حل می تواند متفاوت باشد.

آسیب سرمازدگی. «فویو» و رقم های غیر گس مشابه با آن در دماهای کمتر از 5 و 15 درجه سانتی‌گراد (41 و 59 درجه فارنهایت) به سرمازدگی حساس اند. در این شرایط گوشته قهوه ای و نرم می شود. تماس با اتیلن در این دماها، آسیب ناشی از سرمازدگی را بدتر می کند.

رطوبت نسبی بهینه خرمالو

95-90%

نرخ تنفس

4-2 ml CO2/kg·hr در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت)

12-10 ml CO2/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

کمتر از 0.1 µl/kg·hr در دمای 0 درجه سانتی‌گراد (32 درجه فارنهایت). 0.5-0.1 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

خرمالوها به اتیلن بسیار حساس اند. تماس با 1 و 10 ppm اتیلن در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) بعد از 6 و 2 روز، نرم شدن بافت میوه تا زیر 4 پوند-نیرو (آستانه مقبولیت این میوه در بازار) را به دنبال دارد. بنابراین به شدت توصیه می شود که اتیلن از انبار و محل جابه‌جایی خارج یا تخلیه شود.

حذف مزه گس از خرمالوه

برای حذف مزه گس از خرمالوها، می توان از اتیلن (10 ppm) در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) استفاده کرد اما نرم شدن بیش از اندازه خرمالوها در اثر این فرایند، پیدا کردن بازار مناسب را بسیار دشوار  می کند. تماس با هوای غنی شده با 80% CO2 به مدت 24 ساعت و در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)، ضمن حفظ سفتی میوه، مزه گس آن را از بین می برد.

پاسخ به اتمسفرهای کنترل‌شده (CA)

  • اکسیژن اندک (5-3%) رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد.
  • کربن دی اکسید در مقدار 8-5% به حفظ سفتی میوه کمک می کند و می تواند علائم سرمازدگی را در «فویو» و ارقام مشابه با آن، کاهش دهد.
  • طول عمر خرمالو بعد از برداشت در دما و رطوبت نسبی بهینه و در شرایط عاری از اتیلن، بیش از 3 ماه و در اتمسفر کنترل‌شده عاری از اتیلن (5-3% O2 + 8-5% CO2) به 5 ماه می رسد.
سبد خرید
اسکرول به بالا