پکتینگارد pectinguard

خربزه قندک Candied melon

خربزه قندک

معرفی

خربزه قندک به گروه Cucumis melo L. Inodorus  تعلق دارد که شامل خربزه عسلی، خربزه و دیگر خربزه های ترکیبی می باشد.

شاخص های بلوغ

خربزه های قندی با توجه به بلوغ شان برداشت می شوند نه براساس اندازه. تصمیم‌گیری در مورد بلوغ این صیفی بسیار دشوار است زیرا هیچ علامت مشخصی (از قبیل دو نیم‌شدگی یا جدا شدن از ساقه) مشاهده نمی شود. طبقه‌بندی کلاس های بلوغ،عمدتا براساس تغییر در «رنگ زمینه» از سبز به کرمی و ظاهر شدن تکه های زردرنگ صورت می گیرد. 

کلاس های بلوغ تجاری خربزه قندک

  1. بالغ، نارس. رنگ زمینه سفید به همراه تکه های سبزرنگ، هیچ بوی مشخصی ندارد، پوست میوه کرک‌دار یا پرزدار و غیرروغنی است. براساس استاندارد درجه‌بندی کالیفرنیا، وجود دست‌کم 10% جامدات قابل حل در زمان برداشت ضروری است.
  2. بالغ، رسیده. رنگ زمینه سفید به همراه رگه های سبز کمرنگ که تا حدودی قابل تشخیص اند، پوست میوه اندکی روغنی است، محل گلگاه سفت، بوی اندک یا فاقد بو. این کلاس در بازار ترجیح داده می شود.
  3. رسیده. رنگ زمینه سفید کرمی با رگه های زرد، پوست مشخصا روغنی، بوی شاخص، گلوگاه با اندکی فشار له می شود.

شاخص های کیفی

شکل کروی مانند و ظاهری یکنواخت. نبود لکه یا هر گونه عیب و ایراد سطحی، شواهدی دال بر ضرب‌دیدگی مشاهده نمی شود، میوه های بزرگ، با سطح روغنی و غیرکرکی ترجیح داده می شوند.

دمای بهینه خربزه قندک

10-7 درجه سانتی‌گراد (50-45 درجه فارنهایت). خربزه ها را معمولا می توان 15-12 روز در دمای 7 درجه سانتی‌گراد (45 درجه فارنهایت) نگه‌داری کرد. این رقم تا بیش از 21 روز نیز قابل افزایش است.

دماهای بهینه ای که برای انبار و جابه‌جایی خربزه قندک از سوی منابع رسمی منتشر شده، بسیار متفات اند. در بیشتر موارد توصیه شده از دمای 7 درجه سانتی‌گراد (45 درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی 90-85% به عنوان دمای بهینه برای جابجایی خربزه ها استفاده شود. به طور کلی اگر خربزه ها رسیده یا از پیش به مدت 24 ساعت با 100 ppm اتیلن تیمار شده باشند، توصیه می شود برای انبار و جابه‌جایی های کوتاه مدت از دمای 5-2.5 درجه سانتی‌گراد (36.5-41  درجه فارنهایت) استفاده شود. نگهداری طولانی تر در این دماها منجر به سرما‌زدگی می شود که بعد از انتقال به فروشگاه های خرده فروشی که دمای معمولی دارند، به سرعت آشکار می شود.

رطوبت نسبی بهینه خربزه قندک

90-85%. رطوبت نسبی بالا برای پیشگیری از خشکی و از دست رفتن خاصیت براقی میوه ضروری است. نگهدرای میوه در به مدت طولانی تر در رطوبت بالاتر یا در شرایط کندانس، می تواند رشد کپک ها را تسریع کند.

نرخ تنفس

25 °C (77 °F)

20 °C (68 °F)

15 °C (59 °F)

10 °C (50°F)

5 °C (41 °F)

0 °C (32 °F)

دما

35-20

27-20

26-12

9-7

5-3

NR

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده خربزه قندک ، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

NR- به دلیل آسیب سرما‌زدگی، توصیه نمی شود.

نرخ تولید اتیلن

µl / kg·hr در 20 °C (68 °F)

کلا س

بلوغ

5-1.5

1

میوه سالم

7.5-1.0

2

 

10-7.5

3

 

17-14 در 5 °C (41 °F)

2

برش تازه میوه

25-21 در 5 °C (41 °F)

3

 

پاسخ به اتیلن

از 150-100 ppm اتیلن به مدت 24-18 ساعت در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت) برای رسیدگی خربزه های قندکی که از نظر فیزیولوژیکی بالغ محسوب می شدند، استفاده شده است. میوه های نابالغ نرم نمی شوند و حتی در صورت تیمار با C2H4  کیفیت حسی قابل قبولی کسب می کنند. رسیدگی میوه با استفاده از C2H4  دیگر روش متداولی در صنعت خربزه کالیفرنیا به حساب نمی آید.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

در بیشتر شرایط انبار یا جابه‌جایی خربزه های قندک در اتمسفر کنترل‌شده سود متوسطی به دنبال دارد. گزارش شده که خربزه هایی که به طور طبیعی رسیده اند وقتی در اتمسفر کنترل شده نگهداری یا جابه‌جا می شوند، تنفس شان کاهش پیدا می کند و زمان طولانی تری تازه می مانند (28-1 روز). رشد کپک ها و گندیدگی نیز در این میوه ها کمتر می شود. افزایش CO2  تا 20-10% قابل تحمل است اما موجب تولید گاز در گوشت میوه می شود. وقتی میوه در معرض هوا قرار می گیرد، این طعم کربناته از بین می رود.

مقادیر کم O2 (کمتر از 1%) یا مقادیر بالای CO2 (بیشتر از 20%) منجر به رسیدگی ناقص، طعم و بوی بد و عوارض دیگری از این دست در میوه می شود.

سبد خرید
اسکرول به بالا