پکتینگارد pectinguard

نگهدارنده میوه توت شاهتوت تمشک Bushberry

توت (شاه‌توت، زغال اخته، تمشک)

شاخص های بلوغ

به طور کلی براساس رنگ سطحی میوه تعیین می شود. جامدات محلول و اسیدیته قابل تیتر را نیز می توان در نظر گرفت. همه توت ها باید در حالی که تقریبا رسیده اند برداشت شوند چرا که کیفیت میوه بعد از برداشت بهبود نمی یابد.

شاخص های کیفی

ظاهر میوه (رنگ، اندازه، شکل، عاری بودن از هر عیب)، سفتی، طعم (جامدات محلول، اسیدیته قابل تیتر و بخارات معطر) و ارزش غذایی (ویتامین A و C).

دمای بهینه توت

0.5± 0 درجه سانتی‌گراد (1± 32 درجه فارنهایت) برای شاه‌توت و تمشک (5-2 روز) و زغال‌اخته (2-1 هفته)

1± 3 درجه سانتی‌گراد (2± 37 درجه فارنهایت) برای قره‌قاط (4-2 هفته)

رطوبت نسبی بهینه توت

95-90%

نرخ های تولید تنفس

تمشک

قره‌قاط

زغال‌اخته

ml CO2/ kg·hr

دما

فارنهایت

سانتی‌گراد

12

2

3

11

32

0

49

4

9

31

50

10

100

9

34

78

68

20

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

1.0-0.1 µl / kg·hr  در دمای 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

شاه‌توت ها و تنشک ها با تحریک فرایند رسیدگی به اتیلن پاسخ نمی دهند. زغال‌اخته ها میوه های کلیماکتریکی هستند و به اتیلن پاسخ می دهند. اما لازم است نزدیک به زمان رسیدگی کامل برداشت شوند چرا که طعم میوه بعد از برداشت بهبود پیدا نمی کند. نبود اتیلن در انبار محل نگهداری می تواند بروز بیماری را در این میوه ها کاهش دهد.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

استفاده از اتمسفر اصلاح‌شده با 20% کربن دی‌اکسید و 5 تا 10% اکسیژن برای نقل و انتقال میوه ها، رشد Botrytis cinerea (کپک خاکستری) و دیگر ارگانیسم های عامل گندیدگی میوه را کاهش می دهد، تنفس و سرعت نرم شدن شاه‌توت ، تمشک و زغال‌اخته را کمتر می کند؛ در نتیجه طول عمر میوه را بعد از برداشت افزایش می دهد. برای محدود کردن اتمسفر اصلاح‌شده معمولا از کاورهای کامل و بسته‌بندی مخصوص مصرف‌کننده ها استفاده می شود. قبل از اصلاح اتمسفر، لازم است از سرد کردن سریع استفاده شود.

 

سبد خرید
اسکرول به بالا