بادمجان بادنجان eggplant

شاخص های بلوغ

بادنجان ها در طیفی از مراحل رشدی مختلف برداشت می شوند. برحسب دما و رقم محصول، زمان بین گلدهی تا برداشت می تواند از 10 تا 40 روز باشد. به طور کلی محصولا در مرحله نابالغ و پیش از این که دانه ها مشخصا شروع به بزرگ یا سخت شدن کنند، برداشت می شود.

سفتی و براق بودن سطح خارجی نیز از دیگر شاخص های مرحله پیش-بلوغ هستند. بادنجان ها در صورتی که بیش از اندازه برسند، پرمغز و تلخ می شوند.

شاخص های کیفی

تنوع بادنجان ها در بازار در سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. کیفیت استاندارد بادنجان اساسا مبتنی است بر شکل کروی یا تخم‌مرغی یکدست، سغتی و رنگ بنفش تیره پوست. دیگر شاخص های کیفی شامل اندازه، عدم وجود عیوب رشدی یا معایبی که حین جابه‌جایی محصول به وجود می آیند، عدم زوال و فساد محصول و سبز و تازه بودن ساقه. دیگر انواع بادنجان شامل:

ژاپنی: کشیده، باریک، بنفش روشن تا تیره، بسیار فسادپذیر

سفید: به شکل کروی یا تخم‌مرغی، کوچک، دارای پوست نازک

مینی-ژاپنی: کشیده و کوچک، صورتی و بنفش مخطط

چینی: طویل، باریک، صورتی روشن

دما و رطوبت نسبی بهینه بادنجان

12-10 درجه سانتی‌گراد (54-50 درجه فارنهایت)؛ رطوبت نسبی 95-90%

بادنجان ها تا کمتر از 14 روز قابل نگهداری اند چرا که بیش از این زمان کیفیت حسی و بصری آنها به سرعت افت پیدا می کند. بعد از گذشت دو هفته، خصوصا در شرایط متداول در فروشگاه های خرده‌فروشی، احتمال فساد محصول افزایش پیدا می کند. معمولا برای انبار یا ترانزیت کوتاه‌مدت از دماهای زیر این طیف استفاده می شود تا وزن محصول کمتر کاهش پیدا کند اما نگهداری در این شرایط بعد از گذشت چند روز به آسیب سرمازدگی منجر می شود.

آسیب سرمازدگی

بادنجان ها در دمای پایین تر از 10 درجه سانتی‌گراد (50 درجه فارنهایت) مستعد سرمازدگی اند. 8-6 روز نگهداری در دمای 5 درجه سانتی‌گراد (41 درجه فارنهایت) به سرما‌زدگی محصول منجر می شود. عواقب سرمازدگی شامل پرمغزی، برنزه شدن قسمت سطحی و قهوه ای شدن دانه ها و بافت پالپی است. در محصولاتی که تحت تنش سرما قرار گرفته اند، فساد ناشی از Alternaria spp متداول است. سرمازدگی، عارضه ای تجمعی است و ممکن است پیش از برداشت در مزرعه آغاز شود.

نرخ تنفس (در خوشه های انگور یعنی حبه ها+ساقه ها)

12.5 °C (55 °F)

دما

39-30

آمریکایی ml CO2/ kg·hr

61-52

ژاپنی ml CO2/ kg·hr

69-62

چینی  ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

0.7-0.1  µl/kg·hr در دمای 12.5 درجه سانتی‌گراد (55 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

بادنجان ها حساسیت متوسط تا بالایی به وجود اتیلن در محیط خارجی دارند. افتادن کاسه گل و افزایش زوال خصوصا قهوه ای شدن محصول از مشکلاتی است که در صورت تماس بادنجان با بیش از 1 ppm اتیلن در طول جابه‌جایی یا انبار رخ می دهد.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

اتمسفرهای کنترل‌ یا اصلاح‌شده کمک کمی به حفظ کیفیت بادنجان می کنند. مقادیر پایین اکسیژن (5-3%) پژمردگی و زوال محصول را چند روز به تاخیز می اندازد. بادنجان ها تا بیش از 10% دی اکسید کربن را تحمل می کنند اما با کاهش مقادیر اکسیژن، طول عمر نگهداری آنها افزایش پیدا نمی کند.

سبد خرید
اسکرول به بالا