پکتینگارد pectinguard

نگهدارنده میوه اناناس

آناناس

شاخص های بلوغ

تغییر رنگ پوست در قسمت پایه میوه از سبز به زرد. آناناس ها میوه های غیرکلیماکتریکی هستند و باید زمانی که آماده مصرف اند، برداشت شوند. از نظر بیشتر مصرف‌کنندگان   میوه زمانی حداقل طعم قابل قبول را دارد که جامدات قابل حل آن دست‌کم 12% و اسیدیته حداکثر 1% باشد.

شاخص های کیفی

یکنواختی در اندازه و شکل، سفتی، عدم وجود نشانه های زوال میوه، عاری از لکه آفتاب‌سوختگی، لکه های ناشی از نور آفتاب، ترک، ضرب‌دیدگی، خرابی داخل میوه، نقاط قهوه ای درون‌زاد، گاموز و آسیب حشرات.

قسمت بالای میوه (برگ های تاج): رنگ سبز، طول متوسط و مزه گس.

قسمت بالای میوه (برگ های تاج): رنگ سبز، طول متوسط و مزه گس.

دمای بهینه آناناس

13-10 درجه سانتی‌گراد (55-50 درجه فارنهایت) برای آناناس هایی که به طور جزیی رسیده اند.

10-13 درجه سانتی‌گراد (50-45 درجه فارنهایت) برای آناناس های رسیده.

رطوبت نسبی بهینه آناناس

95-90%

نرخ تنفس

15 °C (59°F)

13 °C (55°F)

10 °C (50 °F)

7 °C (45 °F)

دما

10-8

8-5

5-3

4-2

ml CO2/ kg·hr

برای محاسبه میزان گرمای تولید شده، ml CO2/kg hr  را در 440 ضرب کنید تا Btu/ton/ را به دست آورید. یا برای به دست آوردن kcal/metric ton/day ، در  122 ضرب کنید.

نرخ تولید اتیلن

کمتر از 0.2 µl/kg·hr در دمای 20 درجه سانتی‌گراد (68 درجه فارنهایت)

پاسخ به اتیلن

تماس با اتیلن می تواند سبزی‌زدایی (از دست رفتن کلروفیل) را کمی سریع تر کند بدون این که بر کیفیت درونی میوه تاثیری برجا بگذارد. آناناس ها باید زمانی که رسیده اند برداشت شوند جرا که بعد از برداشت به رسیدن ادامه نمی دهند.

پاسخ به اتسمفرهای کنترل‌شده (CA)

  • 5-3% O2, و 8-5% CO2
  • به تاخیر افتادن پیری و کاهش نرخ تنفس از فواید استفاده از اتمسفر کنترل‌شده به حساب می آیند.
  • طول عمر احتمالی بعد از برداشت: برحسب رقم میوه و مرحله رسیدگی 2 هفته در هوا و 6-4 هفته در اتسمفر کنترل‌شده در دمای 10 درجه سانتی‌گراد (50 درجه فارنهایت)
  • میوه ها نباید در معرض کمتر از 2% O2 و یا بیش از 10%  CO2 قرار بگیرند زیرا ممکن است بدطعم شوند.
  • برای حفظ غلظت CO2 و O2 در داخل میوه و کاهش بروز نقاط قهوه ای درونزاد و شدت این عارضه، ممکن است از موم زنی استفاده شود.
سبد خرید
اسکرول به بالا